A A A

O kancelarii

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Grażyna Rasch

ul. Plac Wolności 5/7

85-004 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz5@komornik.pl

 

 

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00.


Komornik przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:00.

 

 

W dniu 16-08-2019r. (piątek) Kancelaria Komornicza

będzie nieczynna.

 

 

 

W zamian za powyższy dzień kancelaria będzie czynna w dniu 24-08-2019r. w godzinach 07:30-15:30

 

 

 

Informacje telefoniczne nienaruszające ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych udzielane są w godzinach 7.30 - 12.00,  we wtorki od 8.00 do 16.00  pod numerem telefonu (052)341-52-77 ; fax (052)323-30-16.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek kancelarii w  Banku Gospodarki Żywnościowej SA I O/Bydgoszcz

86 20300045 1110 0000 0197 0470

ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska ( firmy ) wpłacającego oraz numeru sprawy.