A A A

O kancelarii

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Grażyna Rasch

ul. Plac Wolności 5/7

85-004 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz5@komornik.pl

 

 


K O M U N I K A T

 

Szanowni  Państwo, w związku obowiązkiem nałożonym na pracodawcę przez art. 207 §1 i 2 Kodeksu Pracy, polegającym na ochronie zdrowia i życia pracowników , a także ich rodzin, a także w trosce o zdrowie i życie pracowników Kancelarii oraz ich rodzin, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyna Rasch zawiesza na czas nieokreślony przyjmowanie interesantów w siedzibie Kancelarii.


 


Pisma oraz wnioski dotyczące postępowania można składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zalecany jest kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania kancelarii pod nr 52/ 341 52 77.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii:

 

Bank BGŻ BNP Paribas 86 20300045 1110 0000 0197 0470
ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska ( firmy ) wpłacającego oraz numeru sprawy.


W pilnych i wyjątkowych przypadkach interesanci będą przyjmowani wyłącznie we wtorki po uprzednim umówieniu się przez telefon.

Przyjmowane ponadto będą strony i uczestnicy postępowania, uprzednio zawiadomieni o wyznaczonych czynnościach np. spis inwentarza, opis i oszacowanie nieruchomości itp.

 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników kancelarii oraz samych interesantów, w poczekalni kancelarii oraz w sekretariacie będzie mogła przebywać 1 osoba. Do kancelarii można będzie wejść jedynie w : maseczce ochronnej lub  przyłbicy.

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00.

 

BMS logo

 

 

Informacje telefoniczne nienaruszające ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych udzielane są w godzinach 7.30 - 15.30,  we wtorki od 8.00 do 16.00  pod numerem telefonu (052)341-52-77 ; fax (052)323-30-16.