A A A

O kancelarii

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Grażyny Rasch - Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Lidia Woźny

ul. Plac Wolności 5/7

85-004 Bydgoszcz

Od 1 maja 2022 nowa siedziba pod adresem:

Bydgoszcz, ul. Juliusza Słowackiego 1, II piętro.

Nowy numer telefonu to 52 385 99 31.

 

e-mail: bydgoszcz5@komornik.pl

 

 

__________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lidia Woźny- zastępca Komornika Grażyny Rasch, Kancelaria Komornicza nr XXV w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że

siedziba kancelarii z dniem 1 maja 2022r. zostanie przeniesiona

pod nowy adres: Bydgoszcz, ul. Juliusza Słowackiego 1, II piętro.

Nowy numer telefonu to 52 385 99 31.

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Lidia Woźny - zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyny Rasch zawiadamia, że

zgodnie z art.  51 ustawy z dnia  22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) do czasu powołania nowego komornika - jako kurator kancelarii

prowadzi jedynie postępowania w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.


__________________________________________________________________________________

 

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00.


Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10:00-16:00.

Dbając o Państwa bezpieczeństwo i komfort - przed wizytą

sugerowany jest kontakt telefoniczny w celu umówienia godziny

przybycia.

 

 

Pisma oraz wnioski dotyczące postępowania można składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w kancelarii

Zalecany jest kontakt telefoniczny pod nr 52/ 341 52 77.

Od 1 maja 2022 nowy numer telefonu 52 385 99 31.


 

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

od 08:00 do 12:00

We wtorki telefon czynny od 08:00 do 16:00.

 

 


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii:

Bank BGŻ BNP Paribas 86 20300045 1110 0000 0197 0470
ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska ( firmy ) wpłacającego oraz numeru sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

BMS logo